Vad gör en mäklare?

Vad gör en mäklare?

En mäklares kärnuppdrag är att hitta en motpart till säljaren vid en bostadsförsäljning. Det första som sker när en mäklare tar sig an ett förmedlingsuppdrag är att ett rättsligt förhållande mellan mäklaren och säljaren skapas. Detta kontrakt på att mäklaren ska få saluföra objektet kallas uppdragsavtal och är ett måste enligt fastighetsmäklarlagen. Avtalet kan vara med eller utan ensamrätt för mäklaren. I de fall mäklaren står för stora kostnader så som styling och annat förefaller det naturligt att denna även har ensamrätt att förmedla objektet under en bestämd period. Denna period får dock inte överstiga tre månader. Men även utan ensamrätt finns det tillfällen där mäklaren har rätt till provision. I dessa fall måste dock fem kriterier vara uppfyllda. Det första kriteriet är att ett uppdragsavtal finns mellan parterna. Resterande fyra kriterier är följande:

  1. Mäklaren är den som anvisat motparten vid försäljningen
  2. Det ska finnas kausalitet mellan vad mäklaren har gjort och det faktum att försäljningen blivit till. Detta kallas orsakssamband.
  3. Ett definitivt köpeavtal mellan säljare och köpare ska vara på plats där alla villkor är uppfyllda.
  4. Man ska tydligt kunna identifiera vilket objekt som försäljningen avser.

De första två kriterierna utgår från att mäklaren enbart får betalt om hen utfört sitt kärnuppdrag. Det ända undantag som kan ske från den först punkten är om mäklaren under ensamrättsperioden ”förmedlar” bostaden till någon man själv inte hittat, till exempel en tidigare bekant till säljaren. Huvudregeln är att mäklaren under tiden för förmedlingen har skött kärnuppdraget det vill säga att hitta en motpart till säljaren. Om detta inte skett ska inte heller någon betalning utgå. Allt detta ska framgå i uppdragsavtalet som tecknats mellan parterna.

Förutom själva kärnuppdraget finns det även andra viktiga uppgifter som en mäklare är ansvarig över vid en bostadsförmedling. En av dessa uppgifter är att identifiera säljaren och försäkra sig om att denne är den faktiska ägaren av objektet. Detta är även viktigt för att säkerställa de krav som finns i lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism. Oftast finns det under själva försäljningsprocessen flera tillfällen där banken säkerställer kundens identitet då de ska ha fram köpebrev, lagfart och pantbrev för att kunna använda objektet som säkerhet för ett lån. Det förekommer dock fortfarande försäljningar där man säljer kontant utan lån, i dessa fall bör man veta vem som äger fastigheten. En annan uppgift som mäklaren förbinder sig till är att upprätta en objektbeskrivning. Denna ska innehålla information om de saker som denna kontrollerat innan försäljningen skett. För fastigheter gäller det främst: Fastighetsbeteckning, servitut, byggnadssätt, ålder och storlek. Mäklaren har även i uppgift att kontrollera köparen det vill säga motparten i affären. Detta sker dock naturligt först i slutskedet av affären, rimligen i samband med kontraktsskrivningen.

Kommentarer är stängda.