Ger billiga nätmäklare mer betalt?

Ger billiga nätmäklare mer betalt?

Forskning visar att man i genomsnitt får minst lika bra betalt med billiga s.k. nätmäklare. En del av dessa nätmäklare har dessutom betydligt lägre mäklararvode jämfört med de traditionella mäklarna. Detta enligt en rapport från det sociala forsknings nätverket SSRN Electronic Journal.

Rapporten utgick från frågeställningen:
Medför högre mäklararvode bättre prestation från mäklaren?
(Do higher real-estate agent fees imply better performance)?

Svar: De fastighetsmäklare som använder sig av en betalningsstruktur med ett fast lågt pris där säljarna själva sköter visningen får – i genomsnitt – 2,7 % mer betalt.
(Brokers with a flat-fee structure who charge an up-front fee (which is substantially lower than the average fee of traditional brokers) and leave the viewings to the seller sell faster and at – on average – 2.7 percent higher prices)

Innebörden av detta är att många konsumenter i dagsläget betalar ett högt pris för en tjänst som enligt forskning ger ett lägre utfall än det prisvänligare alternativet.
Så varför använder sig inte fler av nätmäklarna?
Enligt en fallstudie från Karlstad Universitet beror detta främst på följande anledningar:
Okunskap, osäkerhet, otillräckligt varumärkesförtroende, bekvämlighet och att tjänsten är mer omfattande än de traditionella fastighetsmäklarna.

Resultatet blir att de konsumenter som känner sig bekväma med att hålla visningen av sitt hem får en belöning på flera tusen kronor, som möda för besväret. För det som rapporterna visar är att:

  1. De får i genomsnitt mer betalt för sina hem
  2. De sparar in 10 000-tals kronor för mäklararvodet


Kommentarer är stängda.